บทความ

ตะแกรงฉีกเส้นใหญ่ XL อบสีขาว ทำหน้ากากอาคาร ฟาซาด ม่านบังตา ตกแต่งอาคาร

เหล็กบิดเกลียว 2หุน 3หุน

ตะแกรงฉีกG1/G1s อบสีเหลือง

อลูมิเนียมพับเหลี่ยม อบสีขาว